košík
Váš účet
Terra musica o Firkušného...
Ovace pro Sokolova!

Program festivalu

Pokračujte dále:
Programová část
Více informací
…z víru tónů spřádá hudbu s jemností, která hraničí s uvěřitelností!
Los Angeles Times o Yefimu Bronfmanovi

…z víru tónů spřádá hudbu s jemností, která hraničí s uvěřitelností!
Los Angeles Times o Yefimu Bronfmanovi
V 16 letech se Sokolov stal nejmladším vítězem...
...v historii Čajkovského soutěže v Moskvě.
Působí skromně až plaše...
...avšak Ardašev má za sebou fenomenální úspěchy.
Svou temperamentní hrou, která nezapře její gruzínský původ,
si podmaňuje srdce posluchačů od San Francisca až po Londýn.